BASF julkistaa maailmanlaajuisen Master Builders Solutions

-rakennustuotemerkin Euroopassa

 

  • Uusi tuotemerkki ilmentää BASF:n sitoutumista rakennusteollisuuteen

  • Yhdistää rakennusalan asiantuntemuksen ja kemianosaamisen

 

BASF tuo markkinoille uuden maailmanlaajuisen Master Builders Solutions -tuotemerkkinsä Euroopan rakennusteollisuudelle. Maailmanlaajuinen tuotemerkki vahvistaa BASF:n alalle suuntautumista ja korostaa yrityksen sitoutumista asiakkaan tarpeiden mukaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen niin sanotulla yhden luukun periaatteella.

Master Builders Solutions hyödyntää useita menestyviä tuotemerkkejä, kuten Master Builders, Glenium ja Ucrete. "Nyt lanseerattava maailmanlaajuinen tuotemerkki on jatkoa yli satavuotiselle rakennuskemikaalien ja ratkaisujen kehitystyölle. Master Builders Solutions edustaa kokonaisvaltaista asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksilölliset tarpeet huomioivaa lähestymistapaa", toteaa BASF:n Construction Chemicals -divisioonan johtaja Tilman Krauch.

 

Yksi tuotemerkki kaikkiin rakennusalan haasteisiin

 

Master Builders Solutions -tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa monenlaisia kemikaaleja sekä tuotteita rakennusten ja infrastruktuurien uudistuotantoon, kunnossapitoon ja korjaukseen. Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi betonin ja sementin lisäaineet, korkean suorituskyvyn omaavat lattiapinnoitteet sekä ratkaisuja kallio- ja maarakentamiseen, vesieristykseen, laasteihin, valamiseen, betonin suojaamiseen ja korjaamiseen.

Master Builders Solutions brändin alla myytävät tuotteet ja palvelut on nimetty uudelleen maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoiman yhdenmukainen termistö on selkeä ja eri puolilla maailmaa toimivien asiakkaiden ja kumppaneiden helposti omaksuttava. "Master Builders Solutions -tuotemerkin yhdenmukaisuus parantaa läpinäkyvyyttä ja asiakassuuntautuneisuutta kaikkialla maailmassa. Se antaa meille paremmin mahdollisuuden kertoa rakennusteollisuudelle kemianosaamisestamme, asiantuntemuksestamme ja kokemuksestamme", kertoo BASF Construction Chemicals -divisioonan Euroopan liiketoimintajohtaja Philipp Kley, ja lisää: "Tulemme esittelemään asiakaslähtöisen uudistuksemme Euroopassa helmi- ja maaliskuun aikana järjestettävissä tapahtumissa ja asiakastapaamisissa."

Yhtenäisen tuotemerkkinsä avulla BASF kokoaa eri puolilta maailmaa saamansa asiantuntemuksen yhteen. Siten myös paikalliset organisaatiot hyötyvät tämänhetkistä huipputasoa edustavista ratkaisuista. "Markkinatilanne Suomen rakennusalalla on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Master Builders Solutions -tuotemerkin avulla saamme käyttöömme koko BASF:n tiedon ja kokemuksen yhdenmukaisesti", toteaa Suomen rakennustoimialan maajohtaja Mikko Räbinä.

 

Construction Chemicals -liiketoimintaryhmä

 

BASF:n Construction Chemicals -liiketoimintaryhmä tarjoaa kehittyneitä kemikaaliratkaisuja uudisrakentamiseen, kunnossapitoon, korjausrakentamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen. Kattava valikoima sisältää betonin ja sementin lisäaineita, maanalaisessa rakentamisessa käytettäviä kemikaaleja, vesitiiviysjärjestelmiä, tiivisteitä, betonin korjaus- ja suojausjärjestelmiä, valamisen tehokkuutta parantavia ratkaisuja, tehokkaita lattiajärjestelmiä, laattojen kiinnitysjärjestelmiä, laajenemisen hallintajärjestelmiä ja puunsuojausratkaisuja.

Construction Chemicals -divisioonassa työskentelee maailmanlaajuisesti 6400 rakennusalan asiantuntijaa. Palvelemme asiakasta hankkeiden suunnittelusta aina valmistumiseen saakka yhdistämällä paikallisen osaamisen ja rakennushankkeista eri puolilta maailmaa saamamme kokemuksen. BASF:n globaali teknologia syvällisen rakentamisen paikallistuntemuksen lisänä auttaa asiakkaitamme menestymään ja edistämään kestävän kehityksen rakentamista. Divisioonalla on tuotantolaitoksia ja myyntiä yli 60 maassa ja vuonna 2012 sen liikevaihto oli noin 2,3 miljardia euroa.

 

BASF konserni

 

BASF on maailman johtava kemianyritys: The Chemical Company. Sen tuotevalikoimaan kuuluu niin peruskemikaaleja, muoviteollisuuden tuotteita ja erikoiskemikaaleja, kasvinsuojeluaineita, paperikemikaaleja, hienokemikaaleja kuin öljytuotteita ja kaasua. Toiminnassamme yhdistyvät taloudellinen menestys, yhteiskunnallinen vastuu ja ympäristönsuojelu.  Luotettavana kumppanina BASF edistää asiakkaidensa menestystä käytännössä kaikilla teollisuudenaloilla. BASF:n arvostetuilla tuotteilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla on tärkeä rooli kun etsitään vastauksia esimerkiksi ilmastonsuojeluun, energiatehokkuuteen, ravitsemukseen ja liikkumiseen. Missiomme mukaan valmistamme kemianratkaisuja turvataksemme tulevaisuuden kestävän kehityksen. BASF:n liikevaihto oli vuonna 2012 noin 72,1 miljardia euroa, ja vuoden lopussa sen palveluksessa oli
yli 110 000 työntekijää. Lisätietoja BASF:n kotisivuilla osoitteessa www.basf.com.