BASF:lta uudenlainen vedeneristys- ja suojausratkaisu jätevedenpuhdistamoihin ja muihin kovan kemikaalirasituksen ympäristöihin

• MasterSeal 7000 CR järjestelmä perustuu ainutlaatuisia ominaisuuksia tarjoavaan uuteen teknologiaan
• Suojaa syöpymiseltä jätevesi- ja viemäriympäristöissä
• Kestävä ratkaisu eloperäistä rikkihappokorroosiota vastaan
• Pidentää rakenteiden elinkaaren ja lyhentää seisokkeja

MasterSeal 7000 CR 

Jäteveden kemiallinen ja mekaaninen rasitus voi johtaa nopeasti betonirakenteiden murenemiseen ja raudoitusten korroosioon. BASF tuo markkinoille MasterSeal 7000 CR järjestelmän suojaamaan metalli- ja betonirakenteita esimerkiksi esiselkeytysaltaissa, viemäriverkostoissa sekä teollisuuden prosessi- ja jätevesilinjoissa.

MasterSeal 7000 CR järjestelmä perustuu BASF:n uudelle XolutecTM-teknologialle, jonka ansiosta ympäristön ja pohjamateriaalien asennusaikaisen kosteudensieto on erinomainen. Järjestelmä voidaan asentaa ilman aikaa vievää betonin kuivattamista. Järjestelmä sietää erinomaisesti kemikaalirasitusta ja suojaa todistetusti betonirakenteita muun muassa eloperäiseltä rikkihappokorroosiolta.

Betonirakenteiden vedeneristyksen ja suojausratkaisun tulee kestää kemiallista ja mekaanista rasitusta. MasterSeal 7000 CR järjestelmä täyttää näiden vaatimusten lisäksi halkeamansilloituksen. Pinnoite säilyy ehjänä, vaikka suojattavaan rakenteeseen muodostuisi halkeamia. Ruiskuttamalla tai telaamalla levitettävä MasterSeal 7000 CR on käyttöön otettavissa jopa 24 tunnin kuluttua.

Betonirakenteiden vedeneristys- ja suojausratkaisun valinnassa keskeisimpiä vaatimuksia kemiallisten ja mekaanisten rasitusten kestämisen lisäksi on suojausjärjestelmän halkeamansilloituskyky. Sillä tarkoitetaan pinnoitteen kykyä säilyä ehjänä, vaikka suojattavaan rakenteeseen muodostuisi halkeamia. MasterSeal 7000 CR muodostaa kestävän pinnan, joka säilyy ehjänä, vaikka suojattavaan rakenteeseen muodostuisi halkeamia. Ruiskuttamalla tai telaamalla levitettävä MasterSeal 7000 CR on käyttöön otettavissa jopa 24 tunnin kuluttua.

Lisätietoja MasterSeal 7000 CR järjestelmästä ja muista rakennuskemian ratkaisuista osoitteesta:
www.master-builders-solutions.basf.fi