4x4 Concrete eri vahvuustarpeisiin


 

Innovatiivinen patentoitu (nro 6,858,074) tekniikka nimeltä 4x4 Concrete System on ainutkertainen tapa saavuttaa nopeasti kovettuvaa betonia. Nimi 4x4 Concrete on lähtöisin betonista, joka saavuttaa 400 psi:n taivutuslujuuden muutaman tunnin sisällä Kalifornian liikenneviranomaisen vaatimuksien mukaisesti. Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan vaadi kyseistä suorituskykytasoa. 4x4 Concrete -betonin joustavuuden ansiosta se voidaan mukauttaa eri vahvuustarpeisiin yksinkertaisesti sekoituksen suhteita ja lisäaineiden määrää säätämällä.

4x4 Concrete System -järjestelmän käyttökohteet

Yksi tärkeimmistä tavoista pienentää päällysteen sulkuaikaa on käyttää nopeasti vahvistuvaa betoniseosta. 4x4 Concrete -tuotetta käytettäessä seoksen suhdetta voidaan suhteuttaa käyttämällä paikallisesti saatavilla olevia portlandsementtejä, runkoaineita ja valittuja lisäaineita. 4x4 Concrete System -tuotetta voidaan käyttää sovelluksissa, joissa vaaditaan nopeasti kovettuvaa ratkaisua, esimerkiksi päällystelevyjen vaihto, uusi päällyste, sillankannet, itsestään kovettuva betoni ja valkobetoni. Sitä voidaan käyttää myös lentokentän päällysteen korjaukseen.

Hankkeiden kuvaus

4x4 Concrete on täyttänyt kaikki Kalifornian liikenneviranomaisen moottoriteiden tekniset ja suorituskykyvaatimukset ja sitä käyttävät parhaillaan muiden osavaltioiden liikenneviranomaiset.

Tekniset tiedot

Yrityksen sisäisiä ja riippumattomia tutkimuksia on toteutettu 4x4 Concrete -tuotteen teknisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Yhteystiedot

Alueelliset edustajamme