Green Sense Concrete


Green Sense Concrete on optimoitu sekoitusohjelma, joka käyttää kierrätettyjä sementti- ja muita materiaaleja yhdessä erityisten BASF-lisäaineiden kanssa. Tuloksena on ympäristöystävällinen, kustannustehokas betoni, joka täyttää ja usein ylittää suorituskykytavoitteet. Green Sense Concrete -ratkaisun positiiviset vaikutukset kestävyyskriteereihin määritetään sertifioidulla ekotehokkuusanalyysillä tai elinkaaren analysointivälineellä

Miten se edustaa kestävää tekniikkaa?

 • Käyttää edistyneitä seoksen optimointitekniikoita ylimääräisten sementtimateriaalien (esim. lentotuhka, kuonasementti) määrän lisäämiseksi
 • Vähentää energiankulutusta, CO2-päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia tuotetun betonin tilavuusyksikköä kohti
 • Käyttää inertti täyteaineita, jotka voivat muutoin päätyä kaatopaikalle

Green Sense Concrete -ratkaisun edut:

Koska Green Sense Concrete on optimoitu kuluja ja suorituskykyä varten, se tarjoaa monia aineellisia etuja koko rakennustiimille.

Valmistaja

 • Optimoidut ja taloudelliset betonin koostumuskulut
 • Nopeampi kuorma-auton purku
 • Odotettu kovettumisaika, notkeuden säilyvyys ja vahvuus
 • Ei vaadi vesilähteitä työmaalla – vähemmän veden lisäyksen aiheuttamia suorituskyky-/laatuongelmia

Urakoitsija

 • Erittäin työstettävä betoni
 • Hyvä pumpattavuus ja pintaominaisuudet
 • Nopeampi sijoitus ja tuotanto

Omistaja

 • Odotettu kestävyys
 • Pienempi supistumis- ja halkeamisvaara
 • Täyttää kestävyysvaatimukset

Ympäristönsuojeluviranomaiset / yhteisö

 • Vähemmän sementtiä / CO2 / energiaa tuotettua betoniyksikköä kohti
 • Vähemmän kaatopaikalle suunnattuja sivutuotteita

Yhteystiedot

Alueelliset edustajamme