Läpäisevä betonitekniikka


Tunnetaan myös hienoaineita sisältämättömänä tai vähän hienoaineita sisältävänä betonina. Läpäisevä betoni on portlandsementin, karkean runkoaineen, veden ja lisäaineiden seos. Koska seoksessa on vain vähän tai ei lainkaan hiekkaa, huokosrakenne sisältää monia aukkoja, jotka mahdollistavat veden ja ilman helpon läpäisyn.

Läpäisevän betonin edut:

Uudet liittovaltion laajuiset huleveden hallintaa koskevat määräykset tekevät läpäisevistä betoniratkaisuista käyttökelpoisen ratkaisun. Ympäristönsuojeluvirasto tunnustaa läpäisevän betonin parhaaksi hallinnolliseksi käytännöksi (BMP) ja rakennuksien omistajat hyödyntävät maan paremmin ja saavuttavat paremmat LEED-luokitukset käyttäessä läpäisevää betonia pysäköintialueilla. Läpäisevää betonia voidaan käyttää monimutkaisten viemärijärjestelmien ja veden talteenottoalueiden sijaan huleveden valuman vähentämiseksi.

BASF:n läpäisevän betonin lisäainejärjestelmä:

Vastatakseen läpäisevän betonin tuotantoon ja sijoitukseen liittyviin haasteisiin BASF on kehittänyt Master Builders Solutions -tuotevalikoimaan lisäainejärjestelmän betonin tuottajille. Tämä innovatiivinen yhdistelmä sisältää tehokkaasti vettä vähentävät MasterGlenium®- tai MasterPolyHeed®-tuotteet, MasterSet® DELVO -lisäaineen hydraation hallintaan sekä viskositeettia muuttavan MasterMatrix®-lisäaineen.

Lisäainejärjestelmä:

  1. Parantaa kuorma-auton purkuhelppoutta
  2. Lisää työstöaikaa paremmalla betonin juoksevuudella
  3. Vastaa sijoitushaasteisiin
  4. Parantaa puristuslujuutta ja optimoi tyhjät aukot
  5. Estää liejun valumisen

Läpäisevän betonin käyttökohteet:

  • Pysäköintialueet
  • Ajotiet
  • Jalkakäytävät/katukäytävät
  • Kadut/reuna-alueet
  • Muut kevyen liikenteen alueet

Yhteystiedot

Alueelliset edustajamme