MasterAir 100

 

Miten MasterAir 100 toimii?

MasterAir 100 on huokostava betonin lisäaine, jolla saadaan hyvä ominaispinta-ala ja huokosjako niin normaaliin harmaaseen kuin värilliseenkin betoniin.

MasterAir 100 käyttökohteet?

MasterAir 100:a käytetään ilmamäärän lisäämiseksi betoneihin siten, että suojahuokoskokoisen ilman riittävä määrä pystytään varmistamaan. Tämä on mahdollista myös betoneissa, joissa painuma on pieni, joissa on suuri hienoainesmäärä, käytettäessä sementtejä, joiden alkalipitoisuus on korkea, korkealämpöisessä betonissa sekä betonissa, jossa sekoitusaikaa on pidennetty.

MasterAir 100 on käyttökelpoinen myös ns. vaikeasti huokostettavissa betoneissa, joihin on vaikea saada tasalaatuista ja stabiilia ilmamäärää, ja joiden suojahuokossuhde on tavoitetasolla.

MasterAir 100 ominaisuudet?

Sopiva ilmapitoisuuden lisäys johtaa seuraaviin parannuksiin betonin laadussa:

  • parantunut vastustuskyky jäätymis-sulamisvaurioitumista vastaan 
  • pienentynyt vedenläpäisevyys
  • vähentynyt erottuminen ja sementtiliiman pintaan nousu
  • parantunut plastisuus ja työstettävyys
  • korkeampi suojahuokosilman osuus kokonaisilmamäärästä ja hyvä pysyvyys betonimassassa
  • hyvä ominaispinta-ala ja huokosjako kovettuneessa betonissa

Lataukset

MBS_DOP_MasterAir_100

pdf (196,41 Kb)

MBS_SDS_MasterAir_100

pdf (200,66 Kb)

MasterAir 100 tekninen tuotelehti

pdf (259,70 Kb)
Yhteystietomme Teaser Image

Yhteystietomme

Ota yhteyttä