MasterRheobuild - Tehokkaasti vettä vähentävät lisäaineet reoplastisilla ominaisuuksilla


Miten MasterRheobuild toimii?

MasterRheobuild- lisäaineet tarjoavat ensiluokkaisen sementin hajonnan, jolloin voidaan tuottaa juoksevampaa betonia alhaisella veden/sementin suhteella. Nämä erityiset tehokkaasti vettä vähentävät lisäaineet siirtävät reoplastiset ominaisuudet betoniin tuoreen betonin sijoituksen ja tuotantotehokkuuden parantamiseksi. Tätä tekniikka voidaan käyttää betoniseoksissa, jotka vaativat suuren juoksevuuden ja nopean kovettumisen

Mikä tekee MasterRheobuil-tuotteesta ainutkertaisen ratkaisun?

MasterRheobuild-tuotteiden vettä vähentävät ominaisuudet ovat ainutkertaiset, ne mahdollistavat juoksevien seoksien kehittämisen alhaisella läpäisevyydellä. Alhainen läpäisevyys minimoi veden imeytymisen ja kloridien pääsyn rakenteeseen. Tuloksena on kestävämpi rakenne ja pitempi käyttöikä

MasterRheobuild-tuotteen edut:

  • Lyhempi sijoitusaika ja pienempi työvoiman tarve
  • Alhaisempi läpäisykyky, mikä parantaa lujuutta ja kestävyyttä
  • Vähentää sisäislajittumista jopa suuremmilla työstettävyystasoilla

Oikea lisäaineita toimittava yhteistyökumppani on oleellisen tärkeä menestyksen kannalta.

MasterRheobuild-tuotesarja sisältää BASF:in teknisen Master Builders Solutions -tuen. Tekemällä läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa voimme tuoda markkinoille uusia ja hyödyllisiä tuotteita sekä kehittää erityisiä ratkaisuja mahdollisimman tehokkaaseen ja kustannustehokkaaseen betonin tuotantoon.

MasterRheobuild 2000PF

Tehonotkistin

Lue lisää...

Yhteystietomme

Alueelliset edustajamme

Lue lisää...