MasterRoc MF 308 - Tehokas lisäaine parantaa kaivosten matalan koheesion täyttöseosten yhdenmukaisuutta, pumpattavuutta ja hyytymistä


Aiemmin MEYCO MF 308

Kuinka MasterRoc MF 308 toimii?

MasterRoc MF 308 on vesimäinen korkean molekyylipainon synteettinen kopolymeeri.

MasterRoc MF 308 -lisäaine on laadittu parantamaan hyytyneen täyttöaineen rheologista toimintaa ja ominaisuuksia. MasterRoc MF 308 -lisäaine tarjoaa erinomaisen vakauden parantamalla lajittumisvastusta, ja aine helpottaa pumppausta ja valua. Aine parantaa merkittävästi valetun täyttöaineen yhdenmukaisuutta.

Käyttösuositus:

 • Kaikki hydrauliset matalan tiheyden täytemassat ja sementtipitoiset täyterunkoaineet
 • Massa-/hydraulitäytteet, joilla on matala kiinteiden aineosien pitoisuus ja/tai heikko rakeisuus
 • Helposti lajittuvat täyteaineet, kuten sementtipitoiset hydrauli- ja täyterunkoaineet

Mitä ainutlaatuisia ominaisuuksia MasterRoc MF 308:lla on?

 • Parantaa matala- ja korkeatiheyksisten seosten sekä sementtipitoisten täyterunkoaineiden rheologista toimintaa
 • Parantaa koossapysymistä sekä pienhiukkasten ja sideaineiden pysymistä täyttömassassa
 • Voitelee täytön
 • Helpottaa pumppausta
 • Parantaa virtausominaisuuksia
 • Lisää täytön kestävyyttä

Mitä etuja MasterRoc MF 308 tarjoaa?

 • Tehostaa pumppausta ja täytön tasautumista
 • Vähentää lajittumista
 • Mahdollistaa erittäin notkean massan tuotannon sekä parantaa runkoainetäytön yhdenmukaisuutta ja tasaisuutta
 • Parantaa vakautta kuljetuksen ja valun aikana
 • Parantaa aineen notkeutta ja vähentää täytemassan huokoisuutta
 • Lisää puristuslujuutta
 • Vähentää limaa
 • Vähentää veden lisäämistarvetta
 • Parantaa täyteaineen toimituksen luotettavuutta ja tuotantotehokkuutta
 • Mahdollistaa seoksen optimoinnin ja/tai säästää kustannuksia vähäisemmän sideainetarpeen (sementti/kuonasementti/suodatinpöly) myötä
 • Vähentää seosten herkkyyttä kiinteiden aineiden pitoisuuden vaihteluille ja/tai vedentarpeelle
 • Parantaa itsetasautuvan nesteen mekaanisia ominaisuuksia ja yhdenmukaistaa siten ominaisuuksia paikan päällä
 • Parantaa virtauskykyä, mikä vähentää pumppujen ja putkien kulumista ja vaurioitumista ja pidentää siten laitteiden huoltovälejä
 • Ei vaikuta valuaikoihin suositellulla annosmäärällä
Yhteystietomme Teaser Image

Yhteystietomme

Ota yhteyttä