Palontorjunta


Ruiskutettavat lämpösuojat palontorjuntaan

BASF on kehittänyt Master Builders Solutions -tuotemerkkiin tuotteen MasterRoc FP 1350 maanalaisten rakenteiden suojaamiseksi tulipalolta. Tämä ainutkertainen sementin lämpösuoja voidaan ruiskuttaa tai valaa käyttökohteeseen. Se eliminoi sekä betonin ja teräsrakenteiden räjähtävän pirstoutumisen että rakenteellisen heikentymisen äärimmäisissä lämpötiloissa.

MasterRoc-valikoiman suorituskykyiset sementin palontorjunnan pinnoitteet sopivat ihanteellisesti sekä uusien tunnelien rakentamiseen että olemassa olevien suojaamattomien tunnelien vuoraukseen. Nämä vahvuutta heikentämättä lämpöiskut kestävät suojat vähentävät huomattavasti korjausaikoja sekä kuluja tunnelin tulipalon jälkeen.

Palontorjunnan laastit tarjoavat huomattavasti suuremman puristuslujuuden tavallisiin vuorauksiin verrattuna. Ne ovat lisäksi kestäviä koko elinkaaren ajan sekä tulipalon aikana.

MasterRoc FP 1350 tarjoaa seuraavat kestävyysominaisuudet:

  • Täysin sidonnaisena järjestelmänä lämpösuoja ei peitä rakenteellisen vuorauksen rasitusta, jolloin halkeamat ja vesivuodot voidaan tarkistaa tehokkaasti.
  • Lämpösuojan vaadittu paksuus saavutetaan yhdellä kerroksella, jolloin rakenteellinen ehjyys on parempi.
  • Suojaavia pinnoitteita ei vaadita; sopii tunnelin maalijärjestelmiin.
  • Kestää kemikaalit ja iskut.

Yhteystietomme

Alueelliset edustajamme

Lue lisää...